dinSlekt.no vil ha begrenset funksjonalitet pga vedlikehold frem til 25. mars.

Barn Utgangspunkt Foreldre Besteforeldre Oldeforeldre Tipp-oldeforeldre
Søren P. Paludan
Else S. Kjær
(1535 - 1625)
Søren M. K. Paludan
(1510 - 1582)
Morten K. Skrædder
(1480 - 1538)
   
 
   
 
Marine Sørensdatter
(1485 - 1538)
   
 
   
 
Anna K. Thuresen
(1515 - 1582)
Knud Thuresen
(1485 - 1548)
   
 
   
 
Johanne Stephansdatter
(1490 - 1548)
   
 
   
 

Klikk på personen du ønsker å bruke som nytt utgangspunkt.

dinSlekt.no er et produkt laget av Holmen Innovative Solutions. Alle rettigheter er beskyttet av opphavsretten - 2007.