dinSlekt.no vil ha begrenset funksjonalitet pga vedlikehold frem til 25. mars.

Barn Utgangspunkt Foreldre Besteforeldre Oldeforeldre Tipp-oldeforeldre
Maren S. Anchersen
Ancher S. Anchersen
Karen S. Anchersen
Maren H. K. Paludan
(1630 - 1700)
Hans H. K. Paludan
(1600 - 1652)
Hans S. K. Paludan
(1555 - 1634)
Søren M. K. Paludan
(1510 - 1582)
Morten K. Skrædder
Marine Sørensdatter
Anna K. Thuresen
(1515 - 1582)
Knud Thuresen
Johanne Stephansdatter
Anne I. Hundevad
(1567 - 1600)
Ivar Nielsen
(1530 - 1600)
 
 
Ikke publisert
 
 
Karen Jensdatter
(1609 - 1672)
Jens Olufsen
(1570 - 1646)
Oluf Thomsen
(1530 - 1603)
Thomas Olufsen
Ikke publisert
Nn Nn
(f.1563)
 
 
Vibeke Madsdatter
(1575 - 1630)
Mads Christensen
(1545 - 1603)
Christen Madsen
Maren Pedersdatter
Maren P. Månebjælke
(1545 - 1569)
 
 

Klikk på personen du ønsker å bruke som nytt utgangspunkt.

dinSlekt.no er et produkt laget av Holmen Innovative Solutions. Alle rettigheter er beskyttet av opphavsretten - 2007.