dinSlekt.no vil ha begrenset funksjonalitet pga vedlikehold frem til 25. mars.

Barn Utgangspunkt Foreldre Besteforeldre Oldeforeldre Tipp-oldeforeldre
Magnus III Olavsson
Olav H Kyrre
(1050 - 1093)
Harald S Håråde
(1015 - 1066)
Sigurd H. Syr
(980 - 1018)
Halvdan S. Haraldson
(930 - 960)
Harald Hårfagre
Ikke publisert
   
 
Åsta Gudbrandsdatter
(f.970)
   
 
   
 
Tora T. Giske
(1000 - 1050)
     
 
   
 
     
 
   
 

Klikk på personen du ønsker å bruke som nytt utgangspunkt.

dinSlekt.no er et produkt laget av Holmen Innovative Solutions. Alle rettigheter er beskyttet av opphavsretten - 2007.