dinSlekt.no vil ha begrenset funksjonalitet pga vedlikehold frem til 25. mars.

Barn Utgangspunkt Foreldre Besteforeldre Oldeforeldre Tipp-oldeforeldre
Jens Aggerholm
Peder Aggerholm
Mette C. Aggerholm
Knud Aggerholm
Zidsel Aggerholm
Mette K. Aggerholm
Peder Aggerholm
Kirsten M. Aggerholm
Jens M. Aggerholm
Peder C. Aggerholm
Karen Aggerholm
Else Aggerholm
Thomas Aggerholm
Karen M. Aggerholm
Mads R. Aggerholm
(1760 - 1828)
Jens C. Aggerholm
(1731 - 1817)
Christen J. Aggerholm
(1706 - 1745)
   
 
   
 
Mette J. R. B. (Hansdatter)
(1711 - 1774)
   
 
   
 
Mette C. Knudsgaard
(1730 - 1806)
     
 
   
 
     
 
   
 

Klikk på personen du ønsker å bruke som nytt utgangspunkt.

dinSlekt.no er et produkt laget av Holmen Innovative Solutions. Alle rettigheter er beskyttet av opphavsretten - 2007.